Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα www.quaxbaby.gr (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα») είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “INVICTA ΙΚΕ”. Η επίσκεψη και χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συνεπάγεται αυτοδίκαια την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Σε περίπτωση διαφωνίας του με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, ο επισκέπτης οφείλει να μην κάνει χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. To www.quaxbaby.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει ή να ανανεώνει μονομερώς το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.

Χρόνος Παράδοσης Προϊόντων

O χρόνος παράδοσης της παραγγελίας στον πελάτη ορίζεται ανάλογα με την διαθεσιμότητα των προϊόντων και είναι αυτός που αναφέρεται στην επιβεβαίωση της παραγγελίας. To www.quaxbaby.gr επιφυλάσσεται ως προς τον ως άνω χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Συνεπώς, σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση παράδοσης της παραγγελίας οφειλομένη σε περιστατικά ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα ή απεργίες, το www.quaxbaby.gr δεν καθίσταται υπερήμερo.

Προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Οι τιμές του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ισχύουν μόνο για παραγγελίες μέσω αυτού και παράδοση στο χώρο του πελάτη. Τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πωλούνται μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.quaxbaby.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας αυτών. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και τα χρώματα στα οποία εμφανίζονται δύνανται να παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Περιορισμός της ευθύνης του www.quaxbaby.gr

To www.quaxbaby.gr θέτει προς πώληση τα προϊόντα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Το www.quaxbaby.gr δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες ή ζημίες που τυχόν προκληθούν στους πελάτες ή/και χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, πέραν της υποχρέωσης επιστροφής και αντικατάστασης προϊόντων σύμφωνα τα οριζόμενα κατωτέρω. Το www.quaxbaby.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Στις παραπάνω αιτίες συνομολογείται ρητά ότι συμπεριλαμβάνονται ενδεχόμενα σφάλματα ή παραλείψεις κατά την ηλεκτρονική καταχώριση των παρεχομένων πληροφοριών (τιμές, χαρακτηριστικά προϊόντων κλπ.), καθώς και σφάλματα, παραλείψεις ή τεχνικοί λόγοι οποιασδήποτε φύσεως, που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των υπηρεσιών του.

To www.quaxbaby.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περιπτώσεις πλημμελούς λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή εν γένει αδυναμίας ή πλημμελούς παροχής των υπηρεσιών της εξαιτίας τυχαίων γεγονότων ή λόγων ανωτέρας βίας ή λόγων που προκαλούνται από υπαιτιότητα άλλων φορέων.

To www.quaxbaby.gr διατηρεί το δικαίωμα προσθηκών, αφαιρέσεων ή άλλων τροποποιήσεων στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες ή/και υπηρεσίες, καθώς και αλλαγών στους τρόπους αναζήτησης των πληροφοριών, κατά την απόλυτη κρίση της.

To www.quaxbaby.gr λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου η πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και στις υπηρεσίες του να είναι, κατά το δυνατόν, συνεχής και αδιάλειπτη. Ωστόσο, επιφυλάσσεται του εύλογου δικαιώματός της να διακόπτει την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή/και των επιμέρους υπηρεσιών για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης του συστήματος χωρίς προηγούμενη σχετική ειδοποίηση του χρήστη.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, οι εικόνες, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, τα τυχόν σχέδια, τα κείμενα και γενικά όλα τα αρχεία του, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, διακριτικά γνωρίσματα και κατατεθειμένα εμπορικά σήματα ή/και σήματα υπηρεσιών του www.quaxbaby.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διατίθενται δε στους χρήστες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του www.quaxbaby.gr.

Ευθύνες Επισκέπτη / Χρήστη

Η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Ηλεκτρονικό Κατάστημα σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ' αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών από το www.quaxbaby.gr. Ο επισκέπτης/χρήστης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο www.quaxbaby.gr από κακή, παράνομη ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

"Σύνδεσμοι - Links" προς το Ηλεκτρονικό Κατάστημα επιτρέπονται μόνο προς την κεντρική σελίδα του και όχι προς τις λοιπές σελίδες, εκτός αν υπάρχει αντίθετη ρητή συμφωνία μεταξύ του www.quaxbaby.gr και του παραπέμποντος σε αυτό φορέα.

Υποβολή Παραγγελίας

Οι παραγγελίες πρέπει να λαμβάνονται μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος με τη συμπλήρωση και αποστολή της σχετικής Φόρμας Παραγγελίας.

Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. To www.quaxbaby.gr διατηρεί δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς προειδοποίηση χωρίς να επηρεάζονται οι τιμές των ήδη καταχωρημένων παραγγελιών.

Κατά την υποβολή της παραγγελίας δίδεται η δυνατότητα στον πελάτη να διαλέξει αν το παραστατικό που θα εκδοθεί για την παραγγελία θα είναι απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης. Τιμολόγιο εκδίδεται σε εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία τους τα εξής στοιχεία: Επωνυμία εταιρίας, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Δ/νση Έδρας και παράδοσης και επάγγελμα. Τυχόν αλλαγές στα στοιχεία τιμολόγησης μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και την οριστικοποίηση της ημερομηνίας παράδοσης από το τμήμα αποστολών.

Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Κάθε πελάτης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος έχει δικαίωμα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να υπαναχωρήσει από την πώληση αναιτιολογήτως, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση υπαναχώρησης, την οποία υποχρεούται να κοινοποιήσει στο www.quaxbaby.gr με mail στο info@www.quaxbaby.gr.gr και να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του. Σε αυτή την περίπτωση, τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Για να γίνει δεκτή η επιστροφή, θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία στην κατάσταση στην οποία παραδόθηκε, πλήρες, χωρίς φθορές (τόσο το προϊόν όσο και η συσκευασία) και να μην έχει χρησιμοποιηθεί. Επίσης, απαιτείται να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή τιμολόγιο αγοράς. Πριν από κάθε επιστροφή ο πελάτης οφείλει να επικοινωνήσει με τo e-mai : info@www.quaxbaby.gr.gr προκειμένου να ορισθεί ο χρόνος παραλαβής του προϊόντος. Επιστροφή του τιμήματος αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο που έχει γίνει η πληρωμή για την αγορά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος στην προαναφερθείσα κατάσταση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο & Λοιποί Όροι

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η οποιαδήποτε παραχώρηση, χορήγηση προθεσμίας ή μη εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από τους παρόντες Όρους εκ μέρους του www.quaxbaby.gr δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση, προσωρινή ή οριστική, μερική ή ολική, από οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση πηγάζει από αυτούς ή από το νόμο.

Η παρούσα Σύμβαση θα διέπεται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των Αθηνών.


Επάνω